Czytanie

czytanie-ksiazkiSztuka czytania jest równie stara jak sztuka pisania. Kilka tysięcy lat temu, kiedy na świecie pojawiło się pismo, ludzie zaczęli zapisywać własne myśli w postaci znaków. Początkowo ryli je na kamiennych ścianach, na glinianych tabliczkach, później zapisywali na papirusie, pergaminie, a w końcu na papierze.
Rozpowszechnienie druku przez Johannesa Gutenberga (1399-1468), a później rozwój edukacji spowodowały, że coraz więcej ludzi zdobywało dostęp do myśli zawartych w słowie pisanym.
Czytanie to złożony proces, dzięki któremu wydobywamy informacje z zapisanego tekstu. Składa się on zarówno z dekodowania znaków jak i rozumienia zawartej w nich treści. W związku z tym wyróżniamy trzy niezależne parametry czytania:

1. Tempo czytania
2. Zrozumienie
3. Zapamiętanie

Wszelkie znaki graficzne, a więc także litery, słowa i zdania przyswajane są za pomocą układu wzrokowego. System ten u człowieka jest bardzo skomplikowany i obejmuje struktury znajdujące się w pniu mózgu, wzgórzu i w korze mózgowej.Bodziec świetlny dociera do oka przechodząc przez przezroczystą rogówkę, która załamuje promienie świetlne, następnie przez źrenicę, będącą otworem w pigmentowej tęczówce. Średnica tego otworu zmienia się regulując ilość światła wpadającego do oka. Następnie promienie świetlne przechodzą przez soczewkę, która skupia je na światłoczułej siatkówce. Kształt soczewki regulowany jest przez przyczepiony do niej mięsień rzęskowy. Mięsień ten umożliwia akomodację czyli dopasowanie kształtu soczewki do odległości, w jakiej znajduje się widziany obiekt. Promienie świetlne z centralnego obszaru pola widzenia skupiają się na plamce żółtej, która znajduje się w centrum siatkówki i przy świetle dziennym jest najbardziej wrażliwą częścią oka. Siatkówka oka zawiera dwa rodzaje elementów światłoczułych: czopki i pręciki. Pełnią one odmienne funkcje.
Czopki, których w siatkówce jest około sześciu milionów, działają jedynie w dobrym oświetleniu (tzw. widzenie fotopowe) i są odpowiedzialne za widzenie ostre i rozróżnianie barw. Pręciki natomiast, których w siatkówce jest ponad sto milionów, nie są w stanie rejestrować kolorów, ale za to umożliwiają widzenie nawet w bardzo słabym świetle (tzw. widzenie skotopowe). W optymalnych warunkach są w stanie zarejestrować nawet pojedynczy foton światła. W centrum siatkówki, zwanym plamką żółtą znajduje się małe wgłębienie czyli dołek centralny. Występuje tam największe zagęszczenie czopków, których na jeden milimetr kwadratowy przypada ok. 150 000. W pozostałej części siatkówki są one rozmieszczone znacznie rzadziej (mniej niż 10 000 na milimetr kwadratowy). Takie, a nie inne rozmieszczenie czopków na siatkówce powoduje, że wyraźnie widzimy jedynie ten fragment pola widzenia, którego obraz pada na dołek centralny. Obejmuje on zaledwie około 1,5 stopnia kątowego, co w normalnych warunkach odpowiada trzem, czterem znakom standardowego druku. Światło padające na siatkówkę zamieniane jest na impulsy nerwowe za pomocą fotopigmentów. W pręcikach znajduje się jeden rodzaj fotopigmentu, zwany rodopsyną, podczas gdy w każdym z czopków znajduje się jeden z trzech typów jodopsyny, wrażliwych na długość fali światła niebieskiego, zielonego lub czerwonego.Pręciki i czopki znajdują się na samym spodzie siatkówki, pod warstwami komórek dwubiegunowych i zwojowych. Światło przechodzi przez te warstwy, po czym dociera do pręcików i czopków. Pręciki i czopki przekazują impulsy do położonych nad nimi komórek dwubiegunowych, które z kolei przekazują je do warstwy najwyższej, czyli do komórek zwojowych. Wszystkie te warstwy komórek biorą udział we wstępnej analizie bodźców świetlnych przed przekazaniem informacji do mózgu. Aksony komórek zwojowych tworzą nerw wzrokowy, który opuszcza siatkówkę tworząc tzw. plamkę ślepą, całkowicie niewrażliwą na światło (nie ma tam żadnych fotoreceptorów) i dociera do komórek znajdujących się w ciele kolankowym bocznym we wzgórzu. Stamtąd informacja dociera do okolicy wzrokowej w płacie potylicznym kory mózgowej.

Czytaj więcej...
CrystalCode Studio

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information