Techniki szybkiego czytania

szybkie-czytanie-dziewczynaPodstawowym celem kursu jest opanowanie przez uczestników umiejętności szybkiego i efektywnego czytania tekstów oraz sporządzania notatek po ich przeczytaniu. Efektem cyklu zajęć jest minimum 3 krotny wzrost tempa czytania z jednoczesnym podwyższeniem stopnia jego zrozumienia i zapamiętania.

Uczniowie podczas zajęć ćwiczą koncentrację uwagi, która stanowi niezbędny czynnik umożliwiający sprawne przyswajanie tekstu oraz poznają szereg technik podnoszących tempo czytania. Stosowane przez nas metody mają swoje źródła w psychologii poznawczej, a ich efektywność została wielokrotnie potwierdzona badaniami naukowymi. Większość z metod, którymi się posługujemy, stosowana jest w sposób naturalny przez osoby obdarzone wrodzonymi umiejętnościami szybkiego czytania. To właśnie obserwacja tych osób oraz odkrycie, że używane przez nich strategie są możliwe do opanowania przez każdego, przyczyniły się do ogromnego rozpowszechnienia kursów szybkiego czytania w Polsce i na świecie.


Podczas kursu uczniowie poznają i przyswajają następujące metody:

  • poszerzanie pola widzenia – ćwiczenia uczące widzenia panoramicznego
  • gimnastyka mięśni oka – ćwiczenia poprawiające szybkość, płynność i regularność ruchów gałki ocznej
  • eliminowanie fonetyzacji – ćwiczenia polegające na tłumieniu nawyku głoskowania w myślach podczas czytania
  • skracanie czasu fiksacji na czytanym fragmencie tekstu – ćwiczenia skracające czas potrzebny naszym oczom do prawidłowej percepcji tekstu
  • eliminacja regresji – eliminowanie zbędnego nawyku kilkukrotnego powracnia do tego samego fragmentu tekstu
  • grupowanie tekstu – ćwiczenia wypracowujące rytmiczność przechodzenia od jednej grupy wyrazów do następnej
  • antycypacja treści – wykorzystanie naturalnej zdolności mózgu do odczytania treści z niepełnych danych
  • czytanie selektywne – umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji w tekście
  • koncentracja uwagi - kierowanie uwagą podczas czytania i uczenia się
  • tworzenie sieci skojarzeniowych – ćwiczenia w tworzeniu notatek strukturalnych


czytanie2Jednocześnie w ramach prowadzonych zajęć uczniowie poznają kilka podstawowych mnemotechnik, dzięki którym w sposób szybki i nieskomplikowany przyswajać będą treści, których nauka zwykle odbywa się w oparciu o system wielokrotnych powtórzeń, tzw. „wkuwanie”. Ponadto zapoznają się ze sposobem sporządzania notatek, który dalece bardziej odpowiada naturalnemu rytmowi pracy naszego umysłu („mapy myślowe”), niż wykorzystywany powszechnie system linearny.

Z uwagi na fakt, iż nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym, bardzo istotnym elementem naszego kursu są zajęcia polegające na rozwijaniu umiejętności ustnej prezentacji posiadanej wiedzy. 

Oprócz pracy w trakcie zajęć, uczeń wykonuje także ćwiczenia indywidualnie, korzystając z przygotowanego materiału ćwiczeniowego. Ponadto poprzez system konsultacji prowadzimy weryfikację umiejętności i sposobu samodzielnego wykorzystywania przez uczniów powyższych technik.

CrystalCode Studio

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information