Metody efektywnej nauki

metody

Kurs składa się z czterech bloków:

1. Blok pamięciowy obejmujący mnemotechniki i ćwiczenia oparte na wyobraźni i skojarzeniach.
2. Blok stymulujący myślenie logiczne i twórcze.
3. Blok związany z efektywnym sporządzaniem notatek.
4. Blok związany z ćwiczeniem umiejętności społecznych.

Celem kursu jest opanowanie przez uczestników różnego rodzaju technik pamięciowych, pozwalających szybko i efektywnie przyswajać materiał szkolny, eliminując jednocześnie dotychczas stosowany system „wkuwania”. Innym ważnym celem prowadzonych zajęć jest nauka naturalnego dla naszego mózgu sposobu sporządzania notatek (z zeszytu lub podręcznika), a także ćwiczenie logicznego i twórczego myślenia. Ponadto w ramach kursu uczeń zwiększy zasoby własnego słownictwa, poprawi proces kojarzenia i rozwinie swoją wyobraźnię. Nadrzędną kwestią jest wyrobienie u uczestników samodzielności w doborze najbardziej odpowiednich metod przy selekcjonowaniu informacji, sporządzaniu właściwych notatek oraz zapamiętywaniu treści.

Integralną część kursu stanowi blok związany z rozwijaniem umiejętności społecznych. W ramach kursu uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem, dzięki czemu uzyskują wiedzę jak spokojnie przygotować się w domu do sprawdzianów, jak obniżyć napięcie w czasie odpowiedzi ustnej oraz jak bez stresu napisać sprawdzian.

Szereg poznanych technik uczeń będzie mógł wykorzystać do nauki różnych przedmiotów, między innymi do zdobywania: metody2

  • wiadomości z geografii – np. nazwy i stolice państw, zasoby naturalne danego kraju, czy regionu,
  • wiadomości z chemii i fizyki – np. wzory chemiczne lub fizyczne, pierwiastki układu okresowego,
  • wiadomości z historii – np. daty wydarzeń historycznych, poczet władców Polski,
  • wiadomości z biologii – np. nowe pojęcia, kolejność etapów w przebiegu różnego rodzaju procesów biologicznych,
  • wiadomości z języka polskiego – np. zasady ortografii, wyrazy pochodzenia obcego, autorzy i ich dzieła
  • wiadomości z języków obcych – np. słówka obce, idiomy, rodzajniki, zasady gramatyczne.


Poprzez system konsultacji prowadzimy weryfikację umiejętności i sposobu samodzielnego wykorzystywania przez uczniów powyższych technik. W porównaniu z podobnymi kursami organizowanymi przez inne szkoły, staramy się nie tylko na konkretnych przykładach wskazać jak działają techniki, ale pokazujemy naszym kursantom jak konkretnie wykorzystać je podczas nauki materiału szkolnego.

Kurs funkcjonuje w dwóch wersjach - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Zakres nauczanych treści jest podobny, zasadnicze różnice dotyczą stopnia trudności użytych w programie kursu przykładów zastosowań poszczególnych metod.

CrystalCode Studio

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information